Formulář pro připojení objektu na SCZTŽadatel

Jméno/Název firmy *
Adresa (ulice, ČP) *
Obec *
PSČ *
Kont. osoba *
Telefon *
E-mail *


Odběrné místo

Adresa odběrného místa *
Předpokládané zahájení odběru *
Současný způsob vytápění *
Současný způsob ohřevu vody *
Instalovaný výkon souč. zdroje UT   TV
Objem zásobníku na TV
Počet regulovanýc větví UT
Umístění zdroje tepla UT   TV
Požadovaný rozsah dodávky * UT                       TV
Roční spotř. energie pro UT a TV *

Komentář

Poznámka

Pokud je objekt zásoben více zdroji tepla pro vytápění a přípravu teplé vody vyplňte do závorky počet zdrojů tepla. Pokud máte k dispozici půdorys a řez objektu, připravte si prosim jejich kopii.