Plzeňská teplárenská

Topná sezóna 2019/2020


Vážení zákazníci,
v závislosti na venkovních teplotách zajišťujeme dodávku tepla do Vašich objektů pro dosažení optimální tepelné pohody. Náš dispečink nepřetržitě monitoruje soustavu centrálního zásobování teplem a průměrnou venkovní teplotu v Plzni. Předávací stanice jsou vybaveny automatickou regulací, která při zvýšení venkovních teplot automaticky reguluje provozovaná zařízení a omezí vytápění, aby nedocházelo k plýtvání energií. 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné lince  800 505 505.


Otázky a odpovědi k tématu :

Po zahájení vytápění jsou v domě radiátory stále studené . Jak postupovat při odvzdušnění soustavy ?
V případě, že bude potřeba topnou soustavu u Vás v domě odvzdušnit, kontaktujte nás předem na tel. lince 800 505 505. Odvzdušnění bude provedeno pak s odbornou pomocí našeho dispečinku.

 Podle jakého předpisu je prováděno zásobování teplem ?
Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody stanovuje vyhláška MPO č.194/2007 Sb.

Kdy začíná topná sezóna ?
Otopné období začíná ( dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb.) 1. září a končí 31. května následujícího roku.

Kdy se zahájí vytápění ?
Dodávka tepelné energie se ( dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb.) zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 °C pro následující den.

Jakým způsobem je řízeno vytápění ?
V jednotlivých uzlech systému centrálního zásobování (předávacích stanicích) jsou osazeny elektronické regulátory, které zajištují plynulou regulaci teploty výstupního média v závislosti na venkovní teplotě ( tzv. EKVITERMNÍ REGULACE ).

Publikováno dne 3. 9. 2019

Předchozí novinka Všechny novinky Následující novinka Všechny novinky


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt