Plzeňská teplárenská

Topná sezóna 2022/23 - přerušení vytápění. Souhlas s letním vytápěním

Vážení zákazníci,
vzhledem k opakujícím se aktuálním průměrným denním teplotám venkovního vzduchu, které překračují vyhláškou stanovenou hodnotu 13°C pro možnost přerušení vytápění, dále k předpovědi vysokých venkovních teplot, přerušujeme vytápění objektů, které jsou napojeny na soustavu centrálního zásobování teplem v Plzni. V případě poklesu venkovních teplot jsme připraveni vytápění do konce otopného období obnovit.
Dle platné vyhlášky č. 194/2007 Sb. trvá otopné období od začátku září do konce května. Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.

Letní vytápění

Během letních měsíců ( 1.6. - 31.8. ) jsme připraveni na základě vývoje počasí operativně zahajovat temperování u objektů, které daly souhlas s letním vytápěním.
U objektů, kde souhlas udělen nebyl, temperování objektů pro zajištění tepelné pohody během chladných dnů možné není. V případě zájmu o letní vytápění u těchto objektů nás proto neváhejte kontaktovat na emailové adrese martina.nolcova@plzenskateplarenska.cz, nebo vladimira.kalinova@plzenskateplarenska.cz.

Statutární zástupci společenství vlastníků, nebo majitelé nemovitostí mohou zaslat volnou formou souhlas s letním vytápěním na uvedené emailové adresy.


Další informace:

Publikováno dne 22. 5. 2023

Předchozí novinka Všechny novinky Následující novinka Všechny novinky


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt