Plzeňská teplárenská

Akcionáři

Valná hromada

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 497 90 480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392 (dále jen „Společnost“), která se bude konat v úterý dne 24. 5. 2022 od 13.00 hodin v sídle Společnosti.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Statutární město Plzeň - Protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad řádné valné hromady
Vyjádření představenstva PLTEP k Protinávrhu statutárního města Plzeň

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt