Plzeňská teplárenská

Akcionáři

Valná hromada

Představenstvo společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., IČO: 497 90 480, se sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392 (dále jen "Společnost"), která se bude konat v pondělí dne 20.5.2019 od 14:00 hodin v sídle Společnosti.

Pozvánka na valnou hromadu a návrh usnesení
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a jejím majetku za rok 2018
Výroční zpráva 2018

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt