Plzeňská teplárenská

O nás

Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem energií na území města Plzně a v Plzeňském kraji. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro plzeňské domácnosti a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských systémů.
  • 50 000
    připojených domácností
  • 24/7
    servis a havarijní služby
  • 2 421
    odběrných míst

Novinky


Ke stažení

Výroční zpráva 2017

Na základě úspěšného hospodaření se podařilo, jako v minulém roce, zachovat cenu tepelné energie na stejné cenové...

Otevřít výroční zprávu

Výroční zpráva 2016

Zásadní událostí roku 2016 se stala dostavba moderního zařízení ZEVO PLZEŇ a jeho uvedení do zkušebního provozu....

Otevřít výroční zprávu

Archiv výročních zpráv

Energetická politika ČR
Statní energetická koncepce ČR
Zákon o hospodaření energii
Energetický zákon (Zákon č. 4582000 Sb. - odkaz na www.zakonyprolidi.cz)
Obchodní podmínky pro závazkové vztahy ze smluv o dílo
Obchodní podmínky pro závazkové vztahy z kupních smluv
Manažerské shrnutí studie od Euroenergy
Etický kodex Plzeňské teplárenské, a.s.

Výpis z obchodního rejstříku


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt