Plzeňská teplárenská

O nás

Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem energií na území města Plzně a v Plzeňském kraji. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro plzeňské domácnosti a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských systémů.
  • 54 000
    připojených domácností
  • 24/7
    servis a havarijní služby
  • 2 824
    odběrných míst

Novinky


Ke stažení

Výroční zpráva 2020

Navzdory pro nás všechny náročnému uplynulému roku, kdy jsme více či méně řešili situaci a opatření spojené s...

Otevřít výroční zprávu

Výroční zpráva 2019

Rok 2019 lze zařadit mezi úspěšné roky Plzeňské teplárenské a to i přes nepříznivé klimatické a legislativní podmínky...

Otevřít výroční zprávu

Archiv výročních zpráv

Energetická politika ČR
Statní energetická koncepce ČR
Zákon o hospodaření energii
Energetický zákon (Zákon č. 4582000 Sb. - odkaz na www.zakonyprolidi.cz)
Obchodní podmínky pro dodávky a odběr tepelné energie
Obchodní podmínky pro závazkové vztahy ze smluv o dílo
Obchodní podmínky pro závazkové vztahy z kupních smluv
Manažerské shrnutí studie od Euroenergy
Etický kodex Plzeňské teplárenské, a.s.
Souhlas s letním vytápěním


Další dokumentyVýpis z obchodního rejstříku


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt