Plzeňská teplárenská

REMIT

Prostřednictvím této stránky průběžně zveřejňujeme důvěrné informace společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., které jsou v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií“ (nařízení REMIT).

Výrobní blok Datum a čas zveřejnění Typ výpadku Plán / Neplán Od (datum a čas): Do (datum a čas): MW
ZB 09.05.2024 14:25:57 VYP neplán 04.05.2024 8:00:00 07.05.2024 18:30:00 13,5
OB 20.12.2023 12:04:48 UDA plán 01.06.2024 0:00:00 10.06.2024 23:59:59 30
OB 20.12.2023 12:04:48 UDA plán 01.06.2024 0:00:00 14.06.2024 23:59:59 32
OB 20.12.2023 12:04:48 UDA plán 01.06.2024 0:00:00 26.07.2024 23:59:59 32
ZEVO 20.12.2023 12:04:48 UDA plán 03.08.2024 0:00:00 13.09.2024 23:59:59 10,5
ZB 20.12.2023 12:04:48 UDA plán 07.09.2024 0:00:00 20.09.2024 23:59:59 13,5
FB 20.12.2023 12:04:48 UDA plán 27.07.2024 0:00:00 02.08.2024 23:59:59 70
FB 20.12.2023 12:04:48 UDA plán 18.05.2024 0:00:00 24.05.2024 23:59:59 70

Vysvětlivky

Výrobní blok
FB fiktivní blok Fiktivní blok zahrnující turbíny TG1 a TG2
ZB zelený blok Výrobní blok na biomasu
OB Obchodní blok Obchodní blok zahrnující TG8, TG9, TG10 a MTG
ZEVO ZEVO Zařízení pro energetické využití odpadu
Typ výpadku
VYP výpadek Výpadek zařízení z technických důvodů
UDA údržba Plánovaná odstávka kvůli obnově a údržbě
EXT externí vlivy Zásahy vyšší moci, extrémní klimatické podmínky, výpadky způsobené zařízením přenosové soustavy nebo distribuční soustavy.
OST ostatní Výpadky nezahrnuté ve výše uvedených důvodech
Plánované / neplánované
plan plánovaná odstávka
neplán neplánovaná odstávka

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt