Plzeňská teplárenská

Jak se připojit

Bytový dům

Jsou na výběr dvě technické možnosti připojení.

Centrální domovní stanice

Běžný způsob připojení pro bytový, nebo polyfunkční objekt.

Instalace vhodná pro bytový dům:

  • Nový
  • Starý
  • Rekonstruovaný


Co byste měli vědět

Zajistíme veškeré činnosti spjaté s dodávkou tepla a teplé vody. 


Výhody

  • Regulace dle venkovní teploty v základním vybavení stanice
  • Automatické dopouštění systému ústředního topení z rozvodu Plzeňské teplárenské
  • Celoroční provoz dle požadavku zákazníka

Nevýhody

  • Náklady na vytápění a teplou vodu se rozúčtují dle spotřeby, podlahové plochy a umístění bytu v objektu

Bytové stanice

Nestandardní způsob připojení pro bytový, nebo polyfunkční objekt.

Instalace vhodná pro bytový dům:

  • Nový
  • Rekonstruovaný
  •  


Co byste měli vědět

Odběratelům tepla nehrozí nebezpečí výbuchu ani požár, a mohou si tak užívat bezpečného pohodlí dálkového tepla.


Výhody

  • Individuální regulace a měření bytu
  • Průtokový ohřev teplé vody
  • Jednodušší rozúčtování nákladů

Nevýhody

  • Bytová stanice ve vlastnictví zákazníka (údržbu bytové stanice provádí zákazník na vlastní náklady)

Rodinný dům

Majitelům rodinných domů nabízíme předávací stanice s plně automatickou regulací teploty pro vytápění a ohřev teplé vody.

Centrální domovní stanice

Standardní způsob připojení pro rodinný dům.

Instalace vhodná pro bytový dům:

  • Nový
  • Starý

Co byste měli vědět

Podmínkou připojení je finanční spolupodílení na investici (finanční spoluúčast je ovlivňována několika faktory: spotřeba objektu, vzdálenost přípojky, složitost předávací stanice).

Výhody

  • Malé rozměry předávací stanice
  • Možnost průtokového ohřevu teplé vody a různých způsobů regulace
  • Bezúdržbové zařízení

Nevýhody

  • Vyšší investiční náklady

Objekty veřejné vybavenosti

Většina budov určená pro veřejnost je na území města Plzně připojena na tepelné rozvody Plzeňské teplárenské, a.s. 

Instalace vhodná pro objekty veřejné vybavenosti:

  • Nové
  • Staré
  • Rekonstruované

Co byste měli vědět

Prostřednictvím našich značných zkušeností, a to nejen z oblasti navrhování toplných soustav, ale i provozování, dokážeme zajistit vysoký standard na prostředí a zařídit instalaci topného zdroje s vysokou účinností ve velkém rozsahu výkonu.

Výhody

  • Vysoká spolehlivost systému
  • Automatické doplňování topného systému bez nutnosti úpravy vody
  • Minimum požadavků na revize a kontroly zařízení

Nevýhody

  • Lokální ohřev vody je investičně náročnější (revize, servis, kontroly...)
  • Ztráty tepla v rozvodech teplé vody (nevýhoda dána projektem)

Průmyslové objekty

Dokážeme zajistit dostatečnou a spolehlivou zálohu energie, která zamezuje výpadkům či omezení dodávky tepla.

Instalace vhodná pro průmyslové objekty:

  • Nové
  • Staré
  • Rekonstruované

Co byste měli vědět

Zákazníci z oboru průmyslu si kladou za cíl se plnohodnotně soustředit na svou produkci, efektivnost a vhodné prostředí, ve kterém zaměstnanci plní stanovené vize podniku. Plzeňská teplárenská, a.s. svou spolehlivou dodávkou tepelné energie všechna tato kritéria splňuje.

Výhody

  • Vysoká spolehlivost systému
  • Možnost chodu i přes nefunkčnost regulace
  • Automatické doplňování topného systému bez nutnosti úpravy vody

Celý proces je poměrně náročný, proto se snažíme pro Vás vše udělat na klíč


Máte zájem o více informací, či o nabídku?

Informace o zpracování osobních údajů >>

Kontaktujte nás


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt