Plzeňská teplárenská

Elektřina

Výrobou elektrické energie se zabýváme již přes 30 let. V současnosti společnost využívá jeden z nejmodernějších způsobů kombinované výroby elektrické a tepelné energie, neboli kogeneraci. Jedná se o mimořádně efektivní proces, který dokáže využít téměř veškeré dodané palivo a ekologicky ho přeměnit na teplo a elektrickou energii.

Princip

Výrobní zařízení Plzeňské teplárenské, a.s. pro dodávku elektrické energie tvoří dvoutělesová protitlaká turbina s jedním regulovaným odběrem a generátorem TG1 a dále jednotělesová kondenzační turbina TG2 se dvěma regulovanými odběry. Instalovaný výkon tohoto turbosoustrojí je 137 MWe. Roku 2010 Plzeňská teplárenská, a.s. uvedla do provozu "zelený" výrobní blok s kotlem K7 na biomasu a kondenzační odběrovou turbínu TG3. V roce 2016 bylo uvedeno do zkušebního provozu zařízení ZEVO Plzeň o instalovaném elektrickém výkonu 10,5 MWe.

Elektrickou energii dodává Plzeňská teplárenská, a.s. do regionální rozvodné sítě ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím rozvodny 110 kV. V současnosti společnost uskutečňuje obchod s elektrickou energií na základě dlouhodobých smluv s ČEPS, a.s. a OTE, a.s., a zároveň aktivně obchoduje na krátkodobých trzích, které organizuje OTE, a.s.

Společnost obchoduje jak se silovou elektřinou, tak s podpůrnými službami pro přenosovou soustavu (PpS). Tyto služby jsou poskytovány na certifikovaném technologickém zařízení společnosti. Tyto služby zajišťují kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny. Pomocí PpS je možné korigovat rozdíly mezi odběrem a výrobou, a to změnami spotřeby či výkonů výroby. Plzeňská teplárenská, a.s. patří mezi významné a spolehlivé poskytovatele kategorií PpS.Dokumenty

Elektřina

Kontakt

Ing. Jiří Chlup

+420 377 180 444
nařízení REMIT


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt