Plzeňská teplárenská

Certifikáty a ocenění

Plzeňská teplárenská, a.s. vlastní řadu významných ocenění a certifikátů, které napomáhají výrazně zvyšovat prestiž a důvěryhodnost celé společnosti a všech poskytovaných služeb.

Systém managementu

Společnosti získala certifikáty, které osvědčují, že management jakosti organizace je ve shodě s požadavky systémové normy jakosti ISO 9001:2015 a systém environmentálního managementu je ve shodě s požadavky normy ISO 14001:2015. Systém managementu BOZP je certifikován ve shodě se systémem Bezpečný podnik. Certifikáty jsou pravidelně, ve 3leté recertifikaci, obhajovány a každý rok je prováděn kontrolní audit.

Bezpečný podnik

V roce 2015 získala Plzeňská teplárenská, a.s. již popáté v řadě titul „Bezpečný podnik“, který uděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí těm, kteří nadstandardně dbají na úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V současné době se v ČR prokazuje platným osvědčením „Bezpečný podnik“ pouze 83 společností.

ČEKIA Stability Award

Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu Plzeňské teplárenské a.s. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucího rizika. V roce 2010 získala Plzeňská teplárenská, a.s. ocenění ČEKIA Stability Award a v roce 2012 tento titul opět obhájila.

ČEEP

V pražském paláci Žofín byly slavnostně předány TITULY a hlavní ceny vítězům 8. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt / Česká energetická a ekologická stavba roku 2009. Z rekordního počtu 56 přihlášek porota ocenila titulem bez určení pořadí 4 projekty a 3 stavby. 

Stavba roku 2010

V soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2010 zvítězila Plzeňská teplárenská se svým projektem kogeneračního bloku – tzv. „Zelený blok“.

Český Energetický a Ekologický projekt 2011

Na GALAVEČERU soutěže Český Energetický a Ekologický projekt 2011 naše společnost obdržela dvě ocenění za projekt Energetické využití odvodněného pivovarského mláta.

Společný projekt podniků Plzeňská teplárenská a.s. a Plzeňská energetika a.s.

V roce 2013 obdržela společnosti ocenění za společný projekt podniků - Plzeňská teplárenská, a.s. a Plzeňská energetika, a.s. pro zabezpečení města Plzně před případným blackoutem. Řešením je vytvoření ostrovního provozu distribuční soustavy pro oblast města Plzně.

CZECH TOP 100

V rámci hodnocení CZECH TOP 100 získala Plzeňská teplárenská, a.s. ratingové ocenění Czech Stability Award a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice.


Integrovaná politika kvality, péče o životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Integrovaná politika kvality, péče o životní prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

Český Energetický a Ekologický projekt 2009

Český Energetický a Ekologický projekt 2009

Český Energetický a Ekologický projekt 2011

Český Energetický a Ekologický projekt 2011

Český Energetický a Ekologický projekt 2011

Český Energetický a Ekologický projekt 2011

Cena MPO 2012

Cena MPO 2012

ČEKIA Stability Award 2012

ČEKIA Stability Award 2012

ČEKIA Stability Award 2014

ČEKIA Stability Award 2014

Osvědčení Bezpečný podnik

Osvědčení Bezpečný podnik


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt