Plzeňská teplárenská

Orgány společnosti

Představenstvo

Mgr. Tomáš Drápela
předseda představenstva

Ing. Jiří BIS
místopředseda představenstva

Ing. Oldřich Rozšafný
člen představenstva

Ivan Dischinger
člen představenstva

Jiří Janka
člen představenstva


Dozorčí rada

Ing. Miloslava Šlajsová
předsedkyně dozorčí rady

Petr Fišer
místopředseda dozorčí rady

Ing. Petr Rybář
člen dozorčí rady

Tomáš Čihák
člen dozorčí rady za zaměstnance

Ing. Jan Skřivánek
člen dozorčí rady za zaměstnance

Josef Polívka
člen dozorčí rady

Ing. Václav Štekl
člen dozorčí rady

Ing. Pavel Pavlátka
člen dozorčí rady

Ing. Pavel Homola
člen dozorčí rady

Mgr. Ondřej Ženíšek
člen dozorčí rady

Miloslav Kolařík
člen dozorčí rady za zaměstnance

Marcela Světlíková
členka dozorčí rady


Výkonný management

Mgr. Tomáš Drápela
generální ředitel

Ing. Helena Jahnová
finanční ředitelka

Ing. Jan Skřivánek
výrobní ředitel

Jakub Vojta, BBS
obchodně technický ředitel


Výbor pro audit

Dne 5. 5. 2016 jmenovala Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. členy Výboru pro audit PT, a.s.:

Ing. Davida Šoffera , datum narození 7.10.1968, trvale bytem Lábkova 8, 318 00 Plzeň
Ing. Miloslavu Šlajsovou, datum narození 17.10.1952, trvale bytem Mezi Ploty 373/49, 326 00 Plzeň
Ing. Alexeje Nováčka, datum narození 11.8.1951, trvale bytem Střední 798, 664 42 Modřice

Dne 24. 5. byl předsedou Výboru pro audit zvolen pan Ing. David Šoffer.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt