Plzeňská teplárenská

Orgány společnosti

Představenstvo

Roman Jurečko
předseda představenstva

Mgr. Petr Sekanina
místopředseda představenstva

Ing. Václav Pašek
člen představenstva

Petr Fišer
člen představenstva

JUDr. Marián Čalfa
člen představenstva

Ing. David Onderek
člen představenstva


Dozorčí rada

Ing. Pavel Kotas
předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Šrámek
místopředseda dozorčí rady

Ivan Dischinger
člen dozorčí rady

Bc. Jan Novák
člen dozorčí rady

Ing. Filip Bělák
člen dozorčí rady

Gary Mazzotti
člen dozorčí rady

Tomáš Čihák
člen dozorčí rady

Ing. Miroslava Vlková
člen dozorčí rady

Miloslav Apolín
člen dozorčí rady

Josef Barták
člen dozorčí rady


Výkonný management

Mgr. Tomáš Drápela
generální ředitel

Ing. Václav Pašek
výkonný ředitel

Ing. Helena Jahnová
finanční ředitelka

Ing. Jan Skřivánek
výrobní ředitel Teplárna

Jakub Vojta, BBS
obchodně technický ředitel

Ing. David Hoffmann
ředitel služeb

Ing. Petr Kreissl
výrobní ředitel Energetika


Výbor pro audit

Dne 5. 5. 2016 jmenovala Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. členy Výboru pro audit PT, a.s.:

Ing. Davida Šoffera , datum narození 7.10.1968, trvale bytem Lábkova 8, 318 00 Plzeň
Ing. Miloslavu Šlajsovou, datum narození 17.10.1952, trvale bytem Mezi Ploty 373/49, 326 00 Plzeň
Ing. Alexeje Nováčka, datum narození 11.8.1951, trvale bytem Střední 798, 664 42 Modřice

Dne 24. 5. byl předsedou Výboru pro audit zvolen pan Ing. David Šoffer.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt