Plzeňská teplárenská

Dotační program

Plzeňská teplárenská - podnikové vzdělávání

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Doba trvání: září 2020 až srpen 2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012796

Stručný popis:

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance Plzeňské teplárenské, a.s. Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší společnosti.

Klíčové aktivity:
Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti


Operační program Životní prostředí

prioritní osa: PO-2 „Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech“

Snížení emisí stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

• DeNOx kotle K3 + Intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské, a.s.

 

 


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

df

prioritní osa: PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládaní energií a druhotných surovin“

Úspory energie v SZT – IV. Výzva

Rozvoj tepelné sítě 2021
OPPIK_Rekonstrukce tepelné sítě
OPPIK_Rozvoj tepelné sítě I.
OPPIK_Rozvoj tepelné sítě II

 

Úspory energie v SZT – III. Výzva

OPPIK_Rozšíření_tepelné_sítě_SZT_v_lokalitě_města_Plzeň
OPPIK_Rekonstrukce_tepelných_rozvodů_a_výměníkových_stanic_v_Plzni

 

Úspory energie v SZT – I. Výzva

Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni - Rekonstrukce horkovodu Domažlická
Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni - Plachova ulice
Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni - Rekonstrukce horkovodu ETD
Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni - Rekonstrukcehorkovodní přípojky pro b308
Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni - Rekonstrukce horkovodu k b144
Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni - Rekonstrukce horkovodní přípojky ubytovna Karlov
Rekonstrukce a výstavba tepelných sítí v Plzni - Rekonstrukce horkovodu Karlov

 

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – IV. výzva

Pořízení_elektromobilu_ve_společnosti_Plzeňská_teplárenská
OPPIK_elektromobil_aktualizace

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt