Plzeňská teplárenská

Ceny tepla


Plzeňská teplárenská, a.s. stále patří k nejlevnějším dodavatelům tepelné energie v rámci České republiky.

Cena z primárního rozvodu

Cena tepelné energie odebírané z primárního tepelného rozvodu (na vstupu do předávací stanice, která je ve vlastnictví odběratele) – bytové i nebytové odběry.

Schéma dodávky

335,10

Kč/GJ bez DPH

368,61

Kč/GJ s DPH

Cena na výstupu z předávací stanice

Cena tepelné energie odebírané z předávací stanice (na vstupu do rozdělovače) - bytové i nebytové odběry.

Schéma dodávky

449,00

Kč/GJ bez DPH

493,90

Kč/GJ s DPH

Cena ze sekundárního rozvodu

Cena tepelné energie odebírané ze sekundárního tepelného rozvodu (na vstupu do objektu) - bytové i nebytové odběry.

Schéma dodávky

468,30

Kč/GJ bez DPH

515,13

Kč/GJ s DPH

Ceny tepelné energie platné od 1. 1. 2020. Daň z přidané hodnoty je ve výši 10%.

Ceníky tepla v pdf


Porovnání cen tepla v regionech - ceny 2020

Porovnání cen tepla teplárenských společností. Plzeňská teplárenská stále patří k nejlevnějším dodavatelům tepla v České republice. Cena bez DPH (Kč/Gj - měřeno na vstupu do objektu).

Vývoj cen tepla v Plzni

Teplo měřeno na vstupu do objektu (Kč/Gj včetně DPH: 2007 5 %, 2008-2009 9 %, 2010-2011 10%, 2012 14 %, 2013-2019 15 %, 2020 10 %).

Cena tepelné energie ze závodu Energetika je dvousložková a skládá se ze stálé (fixní) složky v Kč/kW sjednaného výkonu a pohyblivé (variabilní) složky za odebrané množství tepelné energie v Kč/GJ.

Stálý plat za sjednaný výkon je fakturován pouze v měsících leden až květen a říjen až prosinec. Jedná se o požadované čtvrthodinové maximum tepelného výkonu při oblastní teplotě -12 °C, který má odběratel rezervován v tepelném zdroji dodavatele celoročně, a odvíjí se od celkového instalovaného výkonu předávací stanice tepla. Variabilní část platby za tepelnou energii vychází ze skutečně odebraného množství tepelné energie, které je vyhodnoceno na základě měsíčního odečtu instalovaného měřiče tepelné energie.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt