Plzeňská teplárenská

Voda a kanalizace

V areálu Škoda nabízíme dodávku průmyslové a užitkové vody. Dodávka tohoto média je určena především pro průmyslové využití.
Jako zdroj vody provozujeme vodárnu v Radčicích, která byla vybudována v roce 1960. Jedná se o vysoce stabilní a spolehlivý zdroj, který umožňuje odebírat až 500 l/s vody z řeky Mže, celkový odběr této vody však činí cca 150.000 m3 za měsíc. Tato voda je nejprve filtrována na otevřených pískových rychlofiltrech o maximálním výkonu 290 l/s a následně chlorována plynným chlorem. Takto upravená průmyslová voda je pak čerpána do vodojemu na Vinicích o celkovém objemu 2 x 2.500 m3. Z vodojemu je průmyslová voda dodávána dvěma vodovodními přivaděči DN 500 do vodovodní sítě areálu Škoda.

V areálu Škoda je napájen systém rozvodů průmyslové vody pro technologické účely a po dochlorování na ELÚ III i systém rozvodů užitkové vody. Kvalita této vody je pravidelně laboratorně kontrolována. V areálu Škoda a v areálu Škoda Doudlevce dále zajišťujeme distribuci pitné vody, která je vyráběna v městské vodárně na Homolce. V obou areálech jsme zároveň provozovatelem kanalizace.

Dokumenty

Kanalizační řád ŠKODA 2018
Obecné podmínky - VODA

Kontakt

Ing. Jiří Král

+420 377 180 481

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt