Plzeňská teplárenská

Zpracování osobních údajů

Chráníme vaše osobní údaje

Od 25. května 2018 je v účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

V této souvislosti společnost Plzeňská teplárenská a.s., jakožto správce osobních údajů, informuje své zákazníky o prováděném zpracování osobních údajů, které poskytují v rámci uplatňování svých požadavků.

Hlavním účelem tohoto textu je poskytnutí informace o způsobech zpracování osobních údajů a ubezpečení o tom, že toto zpracování probíhá zákonným a transparentním způsobem v souladu s výše uvedenými požadavky GDPR.

 

Ochrana a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů

Společnost Plzeňská teplárenská a.s. prohlašuje, že přijala taková personální, organizační a technická opatření, aby nedošlo ke zneužití, případně úniku zpracovávaných osobních údajů. Součástí přijatých opatření je i pravidelné provádění kontrol účinnosti a efektivnosti přijatých opatření.

Podrobné informace k oblastem zpracování

Přejete-li si vykonat práva, jež Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, vyplňte prosím tuto Žádost subjektu osobních údajů.


V záležitostech zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailu osobni.udaje@plzenskateplarenska.cz.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt