Plzeňská teplárenská

Historie

1950

První využití závodního horkovodu Škoda pro vytápění bytů v oblasti Jižní Předměstí.1966

Dokončena výstavba lokálních výtopen na uhlí v lokalitách Světovar, Letná, Doubravka a Bory.

1976

Dokončena výstavba I. etapy centrální teplárny na uhlí a výstavba dvou horkovodních napáječů zásobujích Severní a Jižní Předměstí.

1982

Zahájení výstavby II. etapy centrální teplárny s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny - dva práškové kotle a protitlaká turbína.

1994

Založení společnosti.

1996

Fúze společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a bývalého státního podniku TEZA.

1998

Uvedení do provozu lokální výtopny Světovar včetně přilehlých primárních rozvodů.

1999

Uvedení do provozu nové kogenerační jednotky o výkonu kotelní jednotky 180 t páry za hodinu a turbogenerátoru s kondenzační odběrovou turbinou o výkonu 50 MWe.

2000

Odstavení dožilého zařízení výtopny Letná.

2001

Odzkoušení ostrovního provozu do části distribuční soustavy ZČE.

2002

Uzavření smlouvy s Plzeňským Prazdrojem na pilotní projekt dodávky chladu.

2003

Uvedení do praxe možnosti výroby tepla a elektřiny spalováním biomasy, a to dřevní štěpkou na fluidním kotli.

2004

Oficiální převzetí provozování skládky komunálního odpadu Chotíkov.

2005

Rozhodnutí o přípravě investice do nové kogenerační jednotky s kotlem na spalování biomasy (štěpky) jako náhrady dožitého zařízení na spalování uhlí.

2006

Dokončení realizace výstavby "Samostatné cesty dřevní štěpky do kotle K6 pro spoluspalování biomasy" jako zařízení na výrobu "zelené" energie.

2007

Dokončení výstavby sušící a drtící linky na štěpku (biomasa).

2008

Zahájení výstavby  nového "zeleného" energetického bloku.

2009

Do trvalého provozu byla předána samostatná dopravní trasa do kotle K5 pro TAP (tuhá alternativní paliva) a peletky.

2010

Slavnostní uvedení do provozu nového "Zelený blok" na spalování biomasy, který se stal unikátním zařízením svého druhu v rámci celé České republiky.

2011

Společnot Plzeňská teplárenská obdržela titul "Stavba roku plzeňského kraje 2010" za stavbu "Zeleného bloku".

2012

Ocenění za projekt "Energetické využití odvodněného pivovarského mláta".

2013

Plzeňská teplárenská se stala jediným majitelem společnosti Plzeňské komunální služby s.r.o.

2014

Dokončení denitrifikace práškových granulačních kotlů K4 a K5.

2015

Změna jména společnosti Plzeňské komunální služby s.r.o. na společnost Čistá Plzeň s.r.o.

2016

Zahájení zkušebního provozu spalovny komunálního odpadu ZEVO Plzeň.

2019
Nejoblíbenější dodavatel tepla.

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt