Plzeňská teplárenská

Historie

1950

První využití závodního horkovodu Škoda pro vytápění bytů v oblasti Jižní Předměstí.1960

1960 - 1970 Výstavba lokálních výtopen na uhlí v lokalitách Světovar, Letná, Doubravka a Bory.

1976

Dokončena výstavba I. etapy centrální teplárny na uhlí a výstavba dvou horkovodních napáječů zásobujích Severní a Jižní Předměstí.

1982

Zahájení výstavby II. etapy centrální teplárny s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny - dva práškové kotle a protitlaká turbína.

1994

Založení společnosti.

1996

Fúze společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a bývalého státního podniku TEZA.

1998

Počátek provozování lokální výtopny Světovar včetně přilehlých primárních rozvodů.

1999

Uvedení do provozu nové kogenerační jednotky o výkonu kotelní jednotky 180 t páry za hodinu a turbogenerátoru s kondenzační odběrovou turbinou o výkonu 50 MWe.

2000

Odstavení dožilého zařízení výtopny Letná.

2001

Odzkoušení ostrovního provozu do části distribuční soustavy ZČE.

2002

Uzavření smlouvy s Plzeňským Prazdrojem na pilotní projekt dodávky chladu.

2003

Uvedení do praxe možnosti výroby tepla a elektřiny spalováním biomasy, a to dřevní štěpkou na fluidním kotli.

2004

Oficiální převzetí provozování skládky komunálního odpadu Chotíkov.

2005

Rozhodnutí o přípravě investice do nové kogenerační jednotky s kotlem na spalování biomasy (štěpky) jako náhrady dožitého zařízení na spalování uhlí.

2006

Dokončení realizace výstavby "Samostatné cesty dřevní štěpky do kotle K6 pro spoluspalování biomasy" jako zařízení na výrobu "zelené" energie.

2007

Dokončení výstavby sušící a drtící linky na štěpku (biomasa).

2008

Zahájení výstavby  nového "zeleného" energetického bloku.

2009

Do trvalého provozu byla předána samostatná dopravní trasa do kotle K5 pro TAP (tuhá alternativní paliva) a peletky.

2010

Slavnostní uvedení do provozu nového "Zelený blok" na spalování biomasy, který se stal unikátním zařízením svého druhu v rámci celé České republiky.

2011

Společnot Plzeňská teplárenská obdržela titul "Stavba roku plzeňského kraje 2010" za stavbu "Zeleného bloku".

2012

Ocenění za projekt "Energetické využití odvodněného pivovarského mláta".

2013

Plzeňská teplárenská se stala jediným majitelem společnosti Plzeňské komunální služby s.r.o.
Zahájení stavby moderního zařízení k energetickému využívání odpadů ZEVO Plzeň.

2014

Dokončení denitrifikace práškových granulačních kotlů K4 a K5.

2015

Změna jména společnosti Plzeňské komunální služby s.r.o. na společnost Čistá Plzeň s.r.o.

2016

Zahájení zkušebního provozu spalovny komunálního odpadu ZEVO Plzeň.

2017

Schválení přípravy projektu fúze sloučením společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. se společností Plzeňská energetika a.s

2018

Přechod dceřiné společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. na město Plzeň za účelem zajištění 100% kontroly nad svozem komunálního odpadu městem Plzeň po fúzi společností Plzeňská teplárenská, a. s. a Plzeňská energetika, a. s.

15. ledna 1874

Vybudována nová kotelna v přestavované továrně Emila Škody1896

Postavena vlastní elektrárna továrny v dnešní severní části závodu (Elektrická ústředna - ELÚ I).

1904

Vyrobena první parní turbína s výkonem 550 k (480 kW) při 3.000 ot./min (na základě licence francouzského vynálezce profesora Augusta Rateaua).

1922

Uvedení do provozu elektrárny v Nýřanech (Elektrická ústředna ELÚ II.)

1946

Uvedení do provozu elektrárny (Elektrická ústředna ELÚ III.)

1960

Uvedení do provozu vodárny v Radčicích.

1984

Rekonstrukce kotle K1 a turbíny TG6 a zahájení provozu acetylenové stanice spolu s plynovým hospodářstvím v Zátiší.

1991

Zastavení provozu ELÚ I.

1992

Zahájení výstavby nového kotle K3 spolu s turbínou TG9.

1993

Privatizace Škodovky a vznik společnosti ŠKODA ENERGETIKA s.r.o.

1997

Uvedení do provozu odsiřovací zařízení, které umožňuje plnit zpřísněné emisní limity oxidu síry.

2000

Zahájení výstavby nových rozvodných horkovodních zařízení v oblasti průmyslové zóny Borská pole.

2003

Získání oprávnění působit na trhu podpůrných služeb v elektroenergetické soustavě (primární regulace frekvence a terciální regulace výkonu).

2005

Uvedení do provozu nové chladící věže a výstavba nové kompresorové stanice (distribuce stlačeného vzduchu).

2008

Dokončena realizace souboru protivýbuchových opatření dle Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. (snížení prašnosti v prostorách zauhlování tras a výměně pásové dopravy uhlí).

2009

Uvedení do provozu nové odsiřovací jednotky pracující na principu mokré vápencové vypírky.

2011

Dokončení výstavby „Záložního zdroje el. energie 22 MW“ (motorgenerátory od firmy Wärtsilä Finland OY).

2016

Zahájení provozu kotle na zemní plyn - K7.

2018

Fúze sloučením společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. se společností Plzeňská energetika, a.s. patřící holdingu EPH, v nové společnosti vlastní Statutární Město Plzeň 65 % akcií a společnost EP Infrastructure, a.s. 35 % akcií.

2019

Kolaudace ZEVO Plzeň

2020

Zahájení projektu Dekarbonizace (přechod na méně emisní paliva)

2021

Změna cenové politiky účtování tepla představující přechod z ceny jednosložkové na dvousložkovou

2022

Rekordní rok v množství spálené biomasy v objemu 275 tis. tun a úspěšné navýšení množství energeticky využívaného odpadu na ZEVO Plzeň na 120 tis. tun


Související dokumenty

Podrobná historie Energetického závodu a Plzeňské energetiky


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt