Plzeňská teplárenská

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní přístupné z adresy https://pltep.whistlelink.com/

Příslušnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou pro společnost Plzeňská teplárenská, a.s.:

Tomáš Víška

+420 377 180 375

Martina Janíková

+420 377 180 405

 

E-mailové adresy příslušných osob slouží výlučně ke sjednání schůzky pro osobní oznámení, nikoliv k podávání oznámení.


Oznámení lze podat:

Preferovaným kanálem pro podávání oznámení je chráněné webové rozhraní přístupné z adresy https://pltep.whistlelink.com/Oznámení ve smyslu zákona lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt