Plzeňská teplárenská

Časté dotazy

Kdy začíná a končí topná sezóna ?

Podle platné legislativy (vyhláška MPO č.194/2007 Sb. ) trvá otopné období od 1.9. do 31.5. a dodávka tepelné energie se přeruší tehdy, když dva dny po sobě průměrná venkovní teplota vystoupí nad 13°C a podle vývoje počasí již není očekáváno její snížení.

Letní vytápění

Během letních měsíců ( 1.6. - 31.8. ) jsme pak připraveni na základě vývoje počasí operativně zahajovat temperování u objektů, které daly souhlas s letním vytápěním. U objektů, kde souhlas udělen nebyl, temperování objektů pro zajištění tepelné pohody během chladných dnů možné není. V případě zájmu o letní vytápění u těchto objektů nás proto neváhejte kontaktovat na emailové adrese martina.nolcova@plzenskateplarenska.cz, nebo vladimira.kalinova@plzenskateplarenska.cz. Statutární zástupci společenství vlastníků, nebo majitelé nemovitostí mohou zaslat volnou formou souhlas s letním vytápěním na uvedené emailové adresy.


Může dojít k prasknutí radiátorů při přepojení na rozvody Plzeňské teplárenské, a.s.?

Nelze! Nové instalace Plzeňské teplárenské, a.s. jsou řešeny jako tlakově nezávislé, tzn. že horká voda není pouštěna do rozvodů vytápění jednotlivých objektů.


Mohu si zatopit  kdykoliv chci, bez ohledu na roční období?

V primárních rozvodech Plzeňské teplárenské, a.s. se horká voda nachází po celý rok, a proto si každý zákazník může zatopit, jak a kdy chce. U ostatních případů (výměníková stanice ve vlastnictví Plzeňské teplárenské, a.s. či v případě vytápění prostřednictvím teplovodních rozvodů – např.: panelové domy či sídlištní celky,……) je zatopení možné po dohodě (udělení souhlasu s letním vytápěním) taktéž kdykoliv.


Jaké varianty připojení Plzeňská teplárenská nabízí?

Plzeňská teplárenská, a.s. nabízí 2 produkty - tzv. primární připojení a sekundární připojení.

Primární připojení znamená, že Plzeňská teplárenská, a.s. je majitelem horkovodní přípojky a stává se tak pouze dodavatelem tepelné energie.

U sekundárního připojení je Plzeňská teplárenská, a.s. nejen majitelem horkovodní přípojky, ale také předávací stanice. V poskytovaných službách jsou zahrnuty veškeré náklady spjaté s dodávkou tepelné energie (opravy, servis, pravidelná údržba, revize, obsluha atd.).


Kde lze najít Obchodní podmínky dodávek tepelné energie (areál ENERGETIKA) a další důležité dokumenty?

Obchodní podmínky dodávek tepelné energie (areál ENERGETIKA) najdete v sekci O nás / Ke stažení. Kanalizační řád, Obecné podmínky dodávky vod a další pak v sekci Služby / Voda.


Je předávací stanice spolehlivá?

Předávací stanice je velmi jednoduché zařízení, které slouží k výměně energie mezi soustavami o různých parametrech (primárním rozvodem Plzeňské teplárenské, a.s. a vnitřním rozvodem topení v objektu). Předávací stanice se vyznačují vysokou spolehlivostí, která je dána jednoduchostí předání energie. Životnost zařízení je přibližně 20 let.

Jak se náklady na vytápění rozúčtují?

Náklady na vytápění se rozpočítávají dle spotřeby tepla, podlahové plochy a polohy bytu v objektu. Poměr spotřební a fixní složky je s ohledem na nainstalovaný typ poměrového měření stanoven na 50% a 50%, nebo 60% a 40%. U nových instalací se náklady na vytápění rozdělují dle naměřených spotřeb pro jednotlivé byty.

Náklady na dodávku teplé vody se rozdělují dle spotřeby a podlahové plochy. Poměr spotřební a fixní složky je 70% a 30%.


Jaké jsou náklady na přepojení?

Výši nákladů lze konkretizovat na základě současného stavu vytápění objektu. V případě, že objekt vytápíte centrální plynovou kotelnou, náklady na přepojení se pohybují v řádech 10tisíců.

Pokud je objekt vytápěn etážovýmí plynovými kotli, předpokládaná investice bude ve výši odpovídající nákladům do stoupaček. Rozvody v jednotlivých bytech se zachovají a napojí na nově zrealizované stoupačky.

Jestliže objekt vytápíte lokálními topidly, znamená to, že přepojením na rozvody Plzeňské teplárenské, a.s. musíte kompletně zrekonstruovat topný systém a nainstalovat zcela nové rozvody vytápění a teplé vody.

Máte nějaké jiné otázky?

Ozvěte se, odpovíme vám obratem.

Informace o zpracování osobních údajů >>

* Povinná položka.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt