Plzeňská teplárenská

Časté dotazy

Kdy je zahájeno vytápění ?

1.9.2019, aktualizace 11.9.2019


Vážení zákazníci,
jako každý rok jsme i nyní připraveni v případě zhoršení počasí pružně zahájit dodávku tepla do Vašich objektů pro zajištění optimální tepelné pohody. Náš dispečink nepřetržitě monitoruje soustavu centrálního zásobování teplem a průměrnou venkovní teplotu v Plzni. Od začátku tohoto týdne zahájila Plzeňská teplárenská plošné temperování objektů. Přitopit si mohou lidé v bytech a domech zejména v ranních a večerních hodinách.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na bezplatné lince 800 505 505.


Otázky a odpovědi k tématu :

Podle jakého předpisu je prováděno zásobování teplem ?
Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody stanovuje vyhláška MPO č.194/2007 Sb.

Kdy začíná topná sezóna ?
Otopné období začíná ( dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb.) 1. září a končí 31. května následujícího roku.

Kdy se zahájí vytápění ?
Dodávka tepelné energie se ( dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb.) zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 °C pro následující den.

Jakým způsobem je řízeno vytápění ?
V jednotlivých uzlech systému centrálního zásobování (předávacích stanicích) jsou osazeny elektronické regulátory, které zajištují plynulou regulaci teploty výstupního média v závislosti na venkovní teplotě ( tzv. EKVITERMNÍ REGULACE ).

Po zahájení vytápění jsou v domě radiátory stále studené . Jak postupovat při odvzdušnění soustavy ?
V případě, že bude potřeba topnou soustavu u Vás v domě odvzdušnit, kontaktujte nás předem na tel. lince 800 505 505. Odvzdušnění bude provedeno pak s odbornou pomocí našeho dispečinku.Může dojít k prasknutí radiátorů při přepojení na rozvody Plzeňské teplárenské, a.s.?

Nelze! Nové instalace Plzeňské teplárenské, a.s. jsou řešeny jako tlakově nezávislé, tzn. že horká voda není pouštěna do rozvodů vytápění jednotlivých objektů.


Mohu si zatopit  kdykoliv chci, bez ohledu na roční období?

V primárních rozvodech Plzeňské teplárenské, a.s. se horká voda nachází po celý rok, a proto si každý zákazník může zatopit, jak a kdy chce. U ostatních případů (výměníková stanice ve vlastnictví Plzeňské teplárenské, a.s. či v případě vytápění prostřednictvím teplovodních rozvodů – např.: panelové domy či sídlištní celky,……) je zatopení možné po dohodě (udělení souhlasu s letním vytápěním) taktéž kdykoliv.


Jaké varianty připojení Plzeňská teplárenská nabízí?

Plzeňská teplárenská, a.s. nabízí 2 produkty - tzv. primární připojení a sekundární připojení.

Primární připojení znamená, že Plzeňská teplárenská, a.s. je majitelem horkovodní přípojky a stává se tak pouze dodavatelem tepelné energie.

U sekundárního připojení je Plzeňská teplárenská, a.s. nejen majitelem horkovodní přípojky, ale také předávací stanice. V poskytovaných službách jsou zahrnuty veškeré náklady spjaté s dodávkou tepelné energie (opravy, servis, pravidelná údržba, revize, obsluha atd.).


Kde lze najít Obchodní podmínky dodávek tepelné energie (areál ENERGETIKA) a další důležité dokumenty?

Obchodní podmínky dodávek tepelné energie (areál ENERGETIKA) najdete v sekci O nás / Ke stažení. Kanalizační řád, Obecné podmínky dodávky vod a další pak v sekci Služby / Voda.


Je předávací stanice spolehlivá?

Předávací stanice je velmi jednoduché zařízení, které slouží k výměně energie mezi soustavami o různých parametrech (primárním rozvodem Plzeňské teplárenské, a.s. a vnitřním rozvodem topení v objektu). Předávací stanice se vyznačují vysokou spolehlivostí, která je dána jednoduchostí předání energie. Životnost zařízení je přibližně 20 let.


Areál ENERGETIKA vs. Areál TEPLÁRNA

Jedná se o dva samostatné zdroje. Energetika (bývalá Plzeňská energetika a.s.) se nachází v areálu Škoda, Tylova 1/57 Plzeň. Teplárna sídlí na adrese Doubravecká 2760/1, Plzeň. Obě teplárny se liší nejen rozdílným technologickým uspořádáním výrobního zdroje, ale i historickým vývojem, což má vliv na výrobní náklady, různé způsoby stanovení ceny tepelné energie, různé způsoby fakturace, účtování a další aspekty.

Jak se náklady na vytápění rozúčtují?

Náklady na vytápění se rozpočítávají dle spotřeby tepla, podlahové plochy a polohy bytu v objektu. Poměr spotřební a fixní složky je s ohledem na nainstalovaný typ poměrového měření stanoven na 50% a 50%, nebo 60% a 40%. U nových instalací se náklady na vytápění rozdělují dle naměřených spotřeb pro jednotlivé byty.

Náklady na dodávku teplé vody se rozdělují dle spotřeby a podlahové plochy. Poměr spotřební a fixní složky je 70% a 30%.


Jaké jsou náklady na přepojení?

Výši nákladů lze konkretizovat na základě současného stavu vytápění objektu. V případě, že objekt vytápíte centrální plynovou kotelnou, náklady na přepojení se pohybují v řádech 10tisíců.

Pokud je objekt vytápěn etážovýmí plynovými kotli, předpokládaná investice bude ve výši odpovídající nákladům do stoupaček. Rozvody v jednotlivých bytech se zachovají a napojí na nově zrealizované stoupačky.

Jestliže objekt vytápíte lokálními topidly, znamená to, že přepojením na rozvody Plzeňské teplárenské, a.s. musíte kompletně zrekonstruovat topný systém a nainstalovat zcela nové rozvody vytápění a teplé vody.


Fakturace Energetiky – dvousložková cena

Areál ENERGETIKA používá model dvousložkové ceny, který je obvyklý i u ostatních energií (elektřina, zemní plyn). Dvousložková cena se skládá ze stálého platu (fixní část, cena za kW sjednaného výkonu) a platu za odebrané množství tepelné energie (variabilní část, cena za GJ). Stálý plat za sjednaný výkon je fakturován / účtován pouze v měsících leden až květen a říjen až prosinec. Jedná se o požadované čtvrthodinové maximum tepelného výkonu (při oblastní teplotě -12°C), který má odběratel rezervován ve zdrojích dodavatele celoročně, a odvíjí se od celkového instalovaného výkonu předávací stanice. Variabilní část platby za tepelnou energii vychází ze skutečně odebraného množství tepla, které je vyhodnoceno na základě odečtu nainstalovaného měřidla tepla. Dodávky tepelné energie se fakturují odběrateli měsíčně.

Máte nějaké jiné otázky?

Ozvěte se, odpovíme vám obratem.

Informace o zpracování osobních údajů >>

* Povinná položka.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt