Plzeňská teplárenská

Zelená energie

Cílem projektu “Zelená energie” je přispět k ekologicky šetrným řešením a zlepšit životní prostředí v plzeňském regionu. K výrobě tepla a elektřiny využíváme mimo jiné i “zelený” energetický blok v areálu Teplárny, který se díky svému technickému řešení stal celoevropsky významným energetickým blokem na spalování biomasy.

  

Spotřeba biomasy stále stoupá, spotřeba uhlí klesá

Díky spalování biomasy místo uhlí se snižují emise oxidu uhličitého

Emise znečišťujících látek do ovzduší - Teplárna

Bioblok

  

“Zelený” energetický výrobní blok sestává z kotle K7 a turbosoustrojí TG3 včetně tepelného výměníku ŠO4. Bioblok k výrobě energie, tepelné a elektrické, využívá obnovitelné zdroje energie, a to nekontaminovanou biomasu ve formě dřevní štěpky. Teplo vzniklé spalováním biomasy zásobuje nejen celé město, ale uvolňující se pára zároveň vyrábí elektrickou energii.

Plzeňská teplárenská, a.s. úspěšně pokračuje v ekonomicky výhodném směsném spalování dřevní štěpky s uhlím ve fluidním kotli K6, peletek z biomasy v granulačních kotlích K4 a K5 a spalováním čisté biomasy na kotli K7. Spálením ročního objemu cca 250 000 t dřevní štěpky se vyrobí cca 150 000 MWh elektrické energie v rámci obnovitelných zdrojů, což představuje téměř 32 % z celkové roční produkce elektrické energie.

Za technické řešení nového “zeleného“ energetického bloku, získala společnost ocenění „Projekt roku 2007“ celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, vyhlašované Teplárenským sdružením České republiky. Další ocenění TITUL 2009 za projekt „Kogenerační blok na biomasu“, získala Plzeňská teplárenská, a.s. v 8. ročníku soutěže Český energetický a ekologický projekt roku

Výhody

Dokumenty

Zelená energie
Schéma bloku
Další informace o ekologii a snižování emisí..


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt