Plzeňská teplárenská

Nákup biopaliv a prodej popelovin

Vykupujeme biopaliva a nabízíme popeloviny k dalšímu využití. Popeloviny je možné využít v zemědělství a stavebnictví. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.Nabízíme stavební materiály - vedlejší energetické produkty:


Škvára, popílek

Popílek, který vzniká spalováním uhlí v elektrárenských a teplárenských kotlích nalézá široké uplatnění ve stavebnictví, a při výrobě stavebních hmot. Ve stavebnictví při přípravě betonů a malt, přičemž popílek může působit jako aktivní i neaktivní složka (přispívá či nepřispívá k procesu tvrdnutí). Při výrobě stavebních hmot v největší míře při výrobě cementu, dále pak betonu, ale také při výrobě umělého kameniva (za studena, nebo při vysokých teplotách spékáním).

Škvára (struska), jež je také produktem spalování uhlí zastává především funkci plniva. Lze ji využít v oblasti výroby stavebních hmot, hlavně při výrobě cementu, avšak také je možné použití v dopravní a inženýrské výstavbě (stejně tak je možno použít popílek) jako součást stabilizovaných podkladů vozovek a jako složka při budování podkladních vrstev - výstavbu náspů, zásypů a obsypů. Dále je možno ji využít jako zdrsňující posypový materiál pro zimní údržbu komunikací a chodníků a pro výrobu cihlářských pálených výrobků


Popílek a směsi s popílkem (granulát)

Možnost certifikace dle Vašich potřeb s ohledem na příslušnou lokalitu

Popílek a směsi s popílkem (granulát), je finálním produktem procesu smíchání popílku, produktu z odsíření energosádrovce a vody v míchacím zařízení. Je to homogenizovaná směs těchto prvků v definovaném hmotnostním poměru – poměry směsí lze kombinovat dle potřeb odběratele. Granulát, jež má konzistenci sypké směsi , je dodáván ve vlhkém stavu přímo ze zásobníku. Má vhodné geotechnické i enviromentální vlastnosti pro použití na úpravu krajiny. Je určen pro násypy a zásypy, může být využit pro stavbu pozemních komunikací a dále pak pro různé asanace a rekultivace. Zde je však nutná certifikace s ohledem na příslušnou lokalitu.


Energosádrovec

Energosádrovec, vzniká při procesu odsíření spalin. Opět jsou zde velké možnosti uplatnění, zejména v oblasti stavebnictví, zejména sádrokartonové desky, výroba pórobetonu, jeho využití je i při výrobě cementu. Může se uplatnit i při výrobě nosných profilů, sádrových tvárnic, nebo sádrotřískových desek.


Tyto materiály jsou vhodné zejména jako pomocný stavební materiál pro vytváření násypů, zásypů a podsypových vrstev, krajinotvorba, rekultivace, stavbilizace podloží, hřiště, stezky, tělesa pozemních komunikací apod.

Reference

Variantní využití ve stavebnictví, zdrsňující posypový materiál pro zimní údržbu komunikací a chodníků, pro výrobu cihlářských pálených výrobků, sádrokartonové desky, výroba pórobetonu, cementu, pro výrobu malt, asfaltových hydroizolačních pásů, zalévaní a zasypávání důlních děl a těžebních prostor, výstavba pozemních komunikací, zásypový materiál výkopů a inženýrských sítí, protipovodňové hráze.

Výhodné ceny včetně dopravy

Vykupujeme biopaliva


Dřevní štěpka


Peletky

Dokumenty

Protokol o ověření stálosti - popílek z hnědého uhlí do betonu
Osvědčení o stálosti - popílek z hnědého uhlí do betonu
Certifikát - popílek do betonu K3.
Názvosloví, kvalita, reklamace, popis a laboratorní vyhodnocení peletek
Názvosloví, kvalita, popis, přejímka a laboratorní zpracování štěpky

Kontakt

Irena Veselá

+420 377 180 499

Máte zájem o dodávku biopaliv, či o odběr popelovin?

Kontaktujte


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt