Plzeňská teplárenská

Nákup biopaliv a prodej popelovin

Vykupujeme biopaliva a nabízíme popeloviny k dalšímu využití. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Certifikované vedlejší energetické produkty


Popeloviny je možné využít v zemědělství, k rekultivaci krajiny a ve stavebnictví.

Certifikace popílků dle Vašich potřeb a požadavků hydrogeologických posudků dané lokality


Popílek, který vzniká spalováním uhlí v elektrárenských a teplárenských kotlích nalézá široké uplatnění při zahlazování důlní činnosti a následné rekutlivaci území, ve stavebnictví, a při výrobě stavebních hmot. Ve stavebnictví při přípravě betonů a malt, přičemž popílek může působit jako aktivní i neaktivní složka (přispívá či nepřispívá k procesu tvrdnutí). Při výrobě stavebních hmot se v největší míře používá při výrobě cementu a betonu, dále pak také při výrobě umělého kameniva (za studena, nebo při vysokých teplotách spékáním). Je také určen pro násypy a zásypy, může být využit pro stavbu pozemních komunikací a dále pak pro různé asanace a rekultivace.

Popílek a směsi s popílkem (granulát), je finálním produktem procesu smíchání popílku, produktu z odsíření energosádrovce a vody v míchacím zařízení. Je to homogenizovaná směs těchto prvků v definovaném hmotnostním poměru – poměry směsí lze kombinovat dle potřeb odběratele. Granulát, jež má konzistenci sypké směsi , je dodáván ve vlhkém stavu přímo ze zásobníku. Má vhodné geotechnické i enviromentální vlastnosti pro použití na úpravu krajiny. Je určen pro násypy a zásypy, může být využit pro stavbu pozemních komunikací a dále pak pro různé asanace a rekultivace.

Škvára (struska), jež je také produktem spalování uhlí zastává především funkci plniva. Lze ji využít v oblasti výroby stavebních hmot, hlavně při výrobě cementu, avšak také je možné použití v dopravní a inženýrské výstavbě (stejně tak je možno použít popílek) jako součást stabilizovaných podkladů vozovek a jako složka při budování podkladních vrstev - výstavbu náspů, zásypů a obsypů. Dále je možno ji využít jako zdrsňující posypový materiál pro zimní údržbu komunikací a chodníků a pro výrobu cihlářských pálených výrobkůTyto materiály jsou vhodné zejména jako pomocný stavební materiál pro vytváření násypů, zásypů a podsypových vrstev, krajinotvorba, rekultivace, stabilizace podloží, hřiště, stezky, tělesa pozemních komunikací apod.

Reference

Variantní využití ve stavebnictví, zdrsňující posypový materiál pro zimní údržbu komunikací a chodníků, pro výrobu cihlářských pálených výrobků, sádrokartonové desky, výroba pórobetonu, cementu, pro výrobu malt, asfaltových hydroizolačních pásů, zalévaní a zasypávání důlních děl a těžebních prostor, výstavba pozemních komunikací, zásypový materiál výkopů a inženýrských sítí, protipovodňové hráze.

Výhodné ceny včetně dopravy

Vykupujeme biopaliva


Dřevní štěpka


Peletky

Dokumenty

Certifikát - popílek do cementu
popílek do betonu (HU+BIO) Osvědčení o stálosti
Osvědčení o stálosti vlastností 2019
Protokol o certifikaci popílku do cementu 17.8. 2022
popílek do betonu- protokol o výsledku posuzování
K3 Protokol o výsledku posuzování 2019

Kontakt

Ing. Petra Lorenzová

+420 730 815 004

Irena Veselá

+420 377 180 499

Máte zájem o dodávku biopaliv, či o odběr popelovin?

Kontaktujte


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt