Plzeňská teplárenská

Dceřiné společnosti

Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s.

Společnost Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s. (dříve MOTOR - SERVIS IN a.s.) je zavedenou firmou s historií v oboru elektro a topenářství. Společnost provádí veškeré činnosti související s vytápěním, rozvody tepla i chladu a zdroji vytápění, jako jsou například předávací stanice tepla a kotelny. V rámci elektroenergetiky se společnost specializuje na montáž řídících a regulačních systémů, dálkové řízení a vizualizací provozů. Vzhledem k technické náročnosti prováděných činností se společnost postupně stala trvalým spolupracovníkem významných výrobců o oblasti energetiky, jako jsou například Alfa Laval, KSB Pumpen, Danfoss, Siemens apod.

Od konce roku 2005 převzala společnost do výčtu svých činností provádění služeb spojených s kompletní údržbou provozů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a rozšířila svoje působení i do ostatních technologických částí, které jsou součástí výroby a rozvodu tepla v Plzeňské teplárenské, a.s. Společnost dále nabízí komplexní služby v oblasti své činnosti, počínaje zpracováním projektové dokumentace, až po vlastní realizaci a disponuje dostatečnou kapacitou pro realizaci větších investičních celků.

Více informací naleznete na na www.ptservisin.cz.

Kontakt
e-mail: info@ptservisin.cz


Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. (dříve Plzeňské služby s.r.o.)

Společnost Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o. se orientuje na komplexní služby spojené s dodávkami tepelné energie, médií a rozúčtování služeb. Společnost je držitelem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie.

Více informací naleznete na na www.ptes.cz.

Oznámení o_změně názvu obchodní společnosti

Kontakt
e-mail: info@plzenskesluzby.cz


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt