Plzeňská teplárenská

Zadávání zakázek


Aktuální zadávací řízení naleznete na odkazu: www.ephholding.cz/dodavatele/


Veřejné zakázky

Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu I.

Ev. č. 2019-O-06012

Předmětem a cílem zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu I.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému MaR v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek. Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Dokumentace k zakázceHorkovody – rozvody a přípojky I.

Ev. č. 2019-O-06030

Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody - rozvody a přípojky I.“ je:
  • vyhotovení nového páteřního řadu v ulicích U Letiště a Podnikatelská, který bude proveden novým předizolovaným horkovodním potrubím v druhé izolační třídě;
  • vyhotovení páteřního řadu v ulicích Plachého – Koperníkova včetně provedení horkovodní přípojky do bytového domu v Plachého 35, obojí bude provedeno novým předizolovaným potrubím v druhé izolační třídě;
  • vyhotovení nového horkovodního řadu z Křížkovy do Malické ulice včetně provedení horkovodní přípojky do novostavby bytového domu Nová Roudná v křižovatce ulic Malická x Otýlie Beníškové, obojí bude provedeno novým předizolovaným potrubím v druhé izolační třídě.

Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek. Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Dokumentace k zakázceHorkovody a teplovody – rekonstrukce I.

Ev. č. 2019-O-06029

Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody a teplovody – rekonstrukce I.“ je:
  • rekonstrukce horkovodu v ulici Ke Karlovu spočívající v náhradě dožívající a již kapacitně a z hlediska tepelné izolace nevyhovující horkovodní trasy DN 100 a horkovodní přípojky DN 65 v předizolovaném bezkanálovém provedení novou horkovodní trasou DN 150 včetně horkovodní přípojky DN 50. Nový páteřní řad DN 150 i přípojka DN 50 budou do objektu betonárny provedeny novým předizolovaným horkovodním potrubím v druhé izolační třídě;
  • rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Partyzánská 12 v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň. Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek. Z pohledu zákona se jedná o podlimitní sektorovou zakázku na stavební práce, která je vzhledem k povaze a ceně zadávána dle „Pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK“, platných ke dni zveřejnění Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele.

Dokumentace k zakázce
Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt