Plzeňská teplárenská

Zadávání zakázek


Aktuální zadávací řízení naleznete na odkazu: www.ephholding.cz/dodavatele/

Veřejné zakázky

K6 – Rekonstrukce odlučovače tuhých látek

Popis zakázky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, která je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Zadavatel jako veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti zvolil dle § 161 zákona o zadávání veřejných zakázek při zadávání sektorové veřejné zakázky použití jednacího řízení s uveřejněním bez nutnosti jakýchkoliv dalších podmínek. Zadávací řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, závazné metodiky v rámci Modernizačního fondu, platných ke dni odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem "K6 - Rekonstrukce odlučovače tuhých látek" je kompletní realizace veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K6 v areálu Teplárna. Součástí zakázky je nejen samotné zařízení pro odloučení tuhých znečišťujících látek, ale i navazující příslušenství. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.

Kvalifikační dokumentace a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/.
Přímý odkaz na zakázku: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001560/zakazka/524454

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt