Plzeňská teplárenská

Zadávání zakázek


Aktuální zadávací řízení naleznete na odkazu: www.ephholding.cz/dodavatele/

Veřejné zakázky

ZEVO – využití odpadního tepla

Popis zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, která je sektorovou veřejnou zakázkou dle § 151 ZZVZ. Zadavatel jako veřejný zadavatel při výkonu relevantní činnosti zvolil dle § 161 zákona o zadávání veřejných zakázek při zadávání sektorové veřejné zakázky použití jednacího řízení s uveřejněním bez nutnosti jakýchkoliv dalších podmínek. Zadávací řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem "ZEVO – využití odpadního tepla" je zajištění veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s instalací zařízení pro vyvedení odpadního tepla odchozích spalin z technologie spalovny odpadů ZEVO Plzeň ve formě topné vody. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.


Kvalifikační dokumentace a Zadávací dokumentace je umístěna ke stažení na profilu zadavatele https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/plztepas/.
Přímý odkaz na zakázku: VZ0159558: ZEVO - využití odpadního tepla

Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt