Plzeňská teplárenská

Zadávání zakázek


Aktuální zadávací řízení naleznete na odkazu: www.ephholding.cz/dodavatele/


Veřejné zakázky

Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň, Americká 26

ev. č. 2020—O-06814

Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň, Americká 26“ je vyhotovení nové horkovodní přípojky pro objekt Plzeň, Americká 26, která bude provedena novým předizolovaným horkovodním potrubím v první izolační třídě v dimenzi DN40 a bude napojena na stávající horkovod v komunikaci Americké ulice. Ukončena bude v objektu ve výměníkové stanici uzavíracími armaturami a měřením. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázcePlzeň – Bory, rezidence Kaplířka – bytový dům Barbora, Božena D.703, 704 – přípojka horkovodu

ev. č. 2020—O-06704

Předmětem této zakázky s názvem „Plzeň – Bory, rezidence Kaplířka – bytový dům Barbora, Božena D.703, 704 – přípojka horkovodu“ je vyhotovení nové horkovodní přípojky pro bytový dům Barbora a bytový dům Božena, který bude proveden novým předizolovaným horkovodním potrubím v první izolační třídě.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázceRekonstrukce HV Na Dlouhých – předizolovaný potrubní systém

ev. č. 2020—O-06687

Předmětem této zakázky s názvem „Rekonstrukce HV Na Dlouhých – předizolovaný potrubní systém“ je rekonstrukce cca 200 m dlouhého úseku horkovodního rozvodu provedeného v technologii klasického potrubí 2 x DN 200 v neprůlezném železobetonovém kanále 1300/750 výměnou za potrubí v bezkanálovém předizolovaném systému v druhé izolační třídě. Důvodem rekonstrukce jsou časté poruchy v dotčeném úseku.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Doubravka, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázceHorkovodní přípojka pro objekt Plzeň hlavní nádraží

ev. č. 2020—O-06637

Předmětem této zakázky s názvem „Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň hlavní nádraží“ je vyhotovení nové horkovodní přípojky pro objekt Plzeň hlavní nádraží, která bude ve venkovní části provedena novým předizolovaným horkovodním potrubím v druhé izolační třídě, a to v podzemí a ve vzdušném vedení, a v interiérové části bude provedena klasickým ocelovým potrubím na ocelových podpěrách vedeného v neprůlezném topném kanálu. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázceHorkovodní přípojka pro sportovní areál Prokopávka

ev. č. 2020—O-06621

Předmětem této zakázky s názvem „Horkovodní přípojka pro sportovní areál Prokopávka“ je vyhotovení horkovodní přípojky pro sportovní areál Prokopávka, která bude provedena novým předizolovaným potrubím v druhé izolační třídě. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázceVýměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu IV.

ev. č. 2019-O-06276

Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu IV.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému MaR v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Bolevec, k.ú. Skvrňany, k.ú. Hradiště u Plzně a k.ú. Doubravka, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázceVýměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu III.

ev. č. 2019-O-06275

Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu III.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému MaR v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, k.ú. Bolevec a k.ú. Skvrňany, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázce


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt