Plzeňská teplárenská

Zadávání zakázek


Aktuální zadávací řízení naleznete na odkazu: www.ephholding.cz/dodavatele/


Veřejné zakázky

Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu IV.

ev. č. 2019-O-06276

Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu IV.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému MaR v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Bolevec, k.ú. Skvrňany, k.ú. Hradiště u Plzně a k.ú. Doubravka, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázceVýměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu III.

ev. č. 2019-O-06275

Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu III.“ je rekonstrukce technologie ÚT, TV, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému MaR v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, k.ú. Bolevec a k.ú. Skvrňany, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázceVýměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu II.

ev. č. 2019-O-06274

Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu II.“je rekonstrukce technologie ÚT, zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému MaR v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň a v k.ú. Bolevec, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázceHorkovody a teplovody – rekonstrukce III.

ev. č. 2019-O-6271

Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody a teplovody – rekonstrukce III."  je rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Sokolovská v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu. Celá zakázka bude realizována v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázceHorkovody a teplovody – rekonstrukce II.

ev. č. 2019-O-6241

Předmětem a cílem zakázky s názvem „Horkovody a teplovody – rekonstrukce II. je rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Na Dlouhých v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu. Celá zakázka bude realizována v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Dokumentace k zakázce


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt