Plzeňská teplárenská

Odpovědná firma

Společnost není jen mimořádně efektivním výrobcem a dodavatelem energie, tepelné, elektrické a chladu, ale úspěšně se angažuje v odpadovém hospodářství a vztah k ekologii a ochraně životního prostřední považuje za jednu ze svých důležitých podnikatelských priorit.

Omezení vlivu výroby na okolí

Jedním z pilířů ekologické politiky Plzeňské teplárenské, a.s. je omezení vlivu produkce energií na okolí města. Společnost sídlí v centru Plzně, a i z tohoto důvodu klade zvýšené nároky na výrobní ekologii, především na zatěžování hlukem, emise, nadměrnou dopravu či odpadní vody. Další informace o snižování emisí

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí má ve společnosti prioritní postavení. Řídí se principy předcházení vzniku odpadů a znečištění, snižování rizik, plnění všech právních požadavků i požadavků zainteresovaných stran a neustálém zlepšování vztahu k životnímu prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Společnost pro své pracovníky vytváří a neustále zkvalitňuje zdravé a bezpečné pracovní podmínky, a také co nejpečlivěji dbá o jejich sociální potřeby. Již od roku 2003 využívá program „Bezpečný podnik“, který umožňuje preventivními opatřeními minimalizovat rizika poškození zdraví zaměstnanců a přispívá k vyšší kultuře bezpečnosti práce. Více o titulu BEZPEČNÝ PODNIK..


Podílíme se na projektech

Zelené město

Zelené město představuje projekt, který si dal za cíl zlepšit kvalitu života Plzeňanů. Tento záměr dává vzniknout neformálnímu, nepolitickému a otevřenému sdružení, které k dnešnímu dni spojuje město Plzeň, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeňskou teplárenskou, a.s., VODÁRNU PLZEŇ a.s. a ŠKODU TRANSPORTATION a.s.

Smart City

Smart City Plzeň je projekt, který umožňuje Plzeňanům snadněji vyřizovat své záležitosti na úřadech, zvýšit bezpečí při cestách MHD a silnicích a zároveň cílí na zkvalitnění vzdělávání či zlepšení životního prostředí. Jedním z projektů konceptu Smart City Plzeň je například i zákaznická zóna Plzeňské teplárenské, a.s.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt