Plzeňská teplárenská

Odpovědná firma

Společnost, která je mimořádně efektivním výrobcem a dodavatelem tepelné a elektrické energie přijala odpovědnost za ochranu životního prostředí a za bezpečnost svých zaměstnanců. Plnění stále rostoucích požadavků v těchto oblastech zařadilo vedení společnosti mezi priority strategického rozhodování.

Omezení dopadů výroby na město Plzeň

Jedním z pilířů přijaté a vyhlášené politiky společnosti je snižování dopadů souvisejících s výrobou energií na okolí. Je kladen důraz na snižování emisí látek znečišťujících ovzduší, předcházení zátěže hlukem, nadměrnou dopravou a na čistotu odpadních vod.
Další informace o ekologii a snižování emisí..

Ochrana životního prostředí

V souladu s environmentální politikou společnost neustále přezkoumává své výrobní postupy a činnosti a zavádí opatření ke snižování dopadů do životního prostředí. Jako deklaraci svého vztahu k životnímu prostředí byl zaveden systém environmentálního managementu dle ČSN EN 14001:2015, který je v pravidelných intervalech obhajován.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Společnost pro své zaměstnance vytváří a neustále zlepšuje, v souladu se svojí politikou, pracovní podmínky a současně dbá o zkvalitňování jejich sociálních potřeb. V roce 2003 byl zaveden systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společnost získala osvědčení „Bezpečný podnik“, který je v pravidelných intervalech obhajován.


Podílíme se na projektech

Zelené město

Zelené město představuje projekt, který si dal za cíl zlepšit kvalitu života Plzeňanů. Tento záměr dává vzniknout neformálnímu, nepolitickému a otevřenému sdružení, které k dnešnímu dni spojuje město Plzeň, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeňskou teplárenskou, a.s., VODÁRNU PLZEŇ a.s. a ŠKODU TRANSPORTATION a.s.

Smart City

Smart City Plzeň je projekt, který umožňuje Plzeňanům snadněji vyřizovat své záležitosti na úřadech, zvýšit bezpečí při cestách MHD a silnicích a zároveň cílí na zkvalitnění vzdělávání či zlepšení životního prostředí. Jedním z projektů konceptu Smart City Plzeň je například i zákaznická zóna Plzeňské teplárenské, a.s.


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt