Plzeňská teplárenská

Ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

Od 1. 1. 2018 nabývá účinnosti specifická část vyhlášky 387/2016 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a to konkrétně čl. I. bodu 28.

V příloze č. 4 se doplňuje bod 11, který zní: „11. Výstup z úpravy směsných komunálních odpadů může být ukládán na skládku, pouze pokud jeho výhřevnost v sušině nepřekročí hodnotu 6,5 MJ/kg. Tento parametr je kritickým ukazatelem, který se v případě opakovaných dodávek sleduje s četností podle tabulky č. 4.4.

Tabulka č. 4.4. Roční produkce odpadu nebo výstupu

Četnost kontrol:
0 – 1 000 t 2 x za rok
1 001 – 5 000 t 4 x za rok
5 001 a více 12 x za rok

Publikováno dne 30. 11. 2017

Předchozí novinka Všechny novinky Následující novinka Všechny novinky


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt