Plzeňská teplárenská

Topná sezóna 2023/2024 - informace k dodávkám tepla

Plzeňská teplárenská začala 6.10.2023 dodávat teplo svým zákazníkům. Oproti předchozím rokům tak bylo zahájeno vytápění poněkud se zpožděním. Loni se topit začalo 25. září, rok před tím dokonce již 9.září. „Aby se v září vůbec nezatopilo je naprosto výjimečné“, uvedl generální ředitel Plzeňské teplárenské
Ing. Václav Pašek, PhD.

Po zahájení vytápění jsou v domě radiátory stále studené. Jak postupovat při odvzdušnění soustavy? >>
Kdy se zahájí v otopném období vytápění  >>
Přehled aktuálních i plánovaných odstávek v dodávkách tepla >>

 

Neváhejte nás kontaktovat pro Vaše dotazy ohledně:

  • Dodávek tepla
  • Poruch a odstávek
  • Cen a dalších témat k dodávaným službám

Zelená linka 800 505 505Pošlete nám dotaz


Na Vaše písemné dotazy se snažíme reagovat v krátkém čase. V případě havárií a urgentních dotazů využijte však zelenou linku

 

 

 

Otázky a odpovědi k tématu:

Podle jakého předpisu je prováděno zásobování teplem ?

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody stanovuje vyhláška MPO č.194/2007 Sb.

Kdy začíná topná sezóna ?

Otopné období začíná ( dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb.) 1. září a končí 31. května následujícího roku.

Kdy se zahájí vytápění ?

Dodávka tepelné energie se ( dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb.) zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad + 13 °C pro následující den.
Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 st. C se vytápění obnoví.

Po zahájení vytápění jsou v domě radiátory stále studené. Jak postupovat při odvzdušnění soustavy?

V případě, že bude potřeba topnou soustavu u Vás v domě odvzdušnit, kontaktujte nás předem na tel. lince Zákaznického centra 800 505 505. Odvzdušnění bude provedeno pak s odbornou pomocí našeho dispečinku.

Jakým způsobem je řízeno vytápění?

V jednotlivých uzlech systému centrálního zásobování (předávacích stanicích) jsou osazeny elektronické regulátory, které zajištují plynulou regulaci teploty výstupního média v závislosti na venkovní teplotě (tzv. EKVITERMNÍ REGULACE). 

 


Publikováno dne 6. 10. 2023

Předchozí novinka Všechny novinky Následující novinka Všechny novinky


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt