Plzeňská teplárenská

Nový systém na sledování spotřeb energií ve školkách odhalil únik vody

Od ledna byl spuštěn městským obvodem Plzeň 3 a Plzeňskou teplárenskou pilotní projekt systému on-line monitoringu spotřeb energií ve vybraných mateřských školách viz Projekt on-line monitoringu spotřeb energií ve školách..

Systém umožňuje aktivní dohled a vyhodnocování spotřeby v daném objektu. Čidla sledují i vnitřní prostředí a veškerá data jsou pomocí bezdrátové technologie přenášena do centrální aplikace, kde je možné sledovat skutečnou denní a měsíční spotřebu v porovnání s obvyklým stavem a odhalit případné nedostatky. Ty se v podstatě okamžitě po instalaci objevily v 70. MŠ ve Waltrově ulici.

„Po spuštění systému jsme zjistili, že v budově naší školy dochází k úniku téměř 6 kubíků vody denně, aniž bychom tuto ztrátu zaznamenali. Přitom jde o obrovské množství vody,“ říká ředitelka 70. MŠ Eva Zennerová.

Příčinou byla porucha směšovacího ventilu a prasklá vodovodní přípojka. Dále došlo k prasknutí hadičky na WC v jedné ze tříd. Systém tedy obratem nahlásil problém do centrální aplikace, kde ji zaznamenal dispečink Plzeňské teplárenské a situace tak mohla být okamžitě řešena.

  „Chtěl bych poděkovat za spolupráci kolegům ze společnosti Plzeňská teplárenská, že jsme jako první obvod v Plzni mohli tento pilotní projekt spustit. Kromě možnosti v podstatě okamžitě odhalit případné havárie a předejít tak únikům médií, předcházíme také často nemalým nákladům na odstraňování případných souvisejících škod na majetku. V rámci monitoringu můžeme kvůli úniku tepla odhalit i třeba zdánlivou maličkost, jako je zapomenuté otevřené okno. Všechna čidla sledující vnitřní prostředí jsou také vybavena sledováním koncentrace CO2, což může odhalit nedostatky v případě větrání či poruchy vzduchotechniky, což je nevyhovující prostředí pro děti i zaměstnance,“ vysvětluje Petr Baloun, I. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3, který má správu mateřských škol na starosti.

Jednotlivá čidla včetně veškerých nezbytných komponentů pro dálkový přenos jsou instalována na vstupech jednotlivých energií a médií, tj. vodoměrech, plynoměrech nebo kalorimetrech (podle druhu vytápění objektu) a elektroměrech.

„Už nyní vidíme, že je systém účinný a především prospěšný, proto do budoucna rozšíříme jeho instalaci do zbývajících mateřských škol i dalších budov ve správě našeho úřadu“, dodává David Procházka, starosta Městského obvodu Plzeň 3.

ZDROJ: REGIONPLZEN.CZ

 

 

Další zprávy v tisku:

Publikováno dne 2. 3. 2020

Předchozí novinka Všechny novinky Následující novinka Všechny novinky


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt