Plzeňská teplárenská

Ekologicky s biomasou - článek z regionálního speciálu MF Dnes


Tlak ze strany Evropské unie na odklon od spalování hnědého uhlí je patrný na první pohled. Za každou tunu vypouštěného CO2 do ovzduší si musí teplárenské společnosti kupovat „odpustky“, tedy emisní povolenky, jejichž cena v poslední době enormně roste. Z ceny kolem 20 EUR za emisní povolenku v roce 2019 se téměř ztrojnásobily, a pohybují se dnes kolem 60 EUR za emisní povolenku, což představuje roční náklady plzeňské teplárny v této oblasti v objemu cca 500 mil. Kč.


Plzeňská teplárenská v souladu s evropskými trendy připravuje projekt dekarbonizace, postupného odklonu od spalování hnědého uhlí, a to do roku 2030.

Směr postupné dekarbonizace shrnul generální ředitel společnosti, Ing. Václav Pašek, PhD.: „Nahradit spalování uhlí může jen energetické využívání odpadů, spalování biomasy a plyn. A my z těchto tří pilířů budeme mít letos dva na 100 procent hotové,“ řekl. Projekt dekarbonizace, jejíž start schválilo 25. května představenstvo, chce mít podnik hotový do roku 2030. „Zbavíme se uhlí a nebudeme platit drahé emisní povolenky,“ řekl. Přechod na plyn je společný projekt s EPH, s nímž sdílíme informace z celé Evropy, kde působí. „Nejlepší variantu vybereme tak do tří měsíců, chceme si sáhnout až na polovinu nákladů z Modernizačního fondu EU,“ řekl. Přechod na plynové turbíny má stát až čtyři miliardy korun, podnik už na něj šetří.

Prvním „zeleným“ krokem plzeňské teplárny v rámci dekarbonizace je bezesporu aktuálně realizovaný projekt „Navýšení spoluspalování biomasy na kotli K6“.

O co se v tomto projektu jedná, tedy co je jeho cílem, osvětlil manažer projektu, Ing. Pavel Mužák: „Realizace této investice nám umožní zvýšit množství spoluspalované biomasy s hnědým uhlím z původních 40 % až na 80 % energetického podílu v palivu při současném zachování jmenovitých parametrů kotle. „Zvolené projektové řešení nikterak neomezuje ani případný budoucí přechod na spalování 100 % biomasy,“ dodává Pavel Mužák

A v čem samotná realizace investice spočívá? Především musí být vybudována nová zakládací stanice v prostoru zauhlování. Poté dojde k rozšíření stávajících a doplnění nových tras dopravy paliva do nových zásobníků a následně až do spalovací komory, a to prostřednictvím nově vytvořených prostupů v tlakovém celku kotle. Po uvedení kotle do provozu bude provedeno v rámci jeho zkušebního provozu seřízení a optimalizace spalovacího procesu na nový mix paliv.

„S přípravou projektu jsme začali již v loňském roce, kdy proběhla administrativní a legislativní část celé akce“, uvedl výrobní ředitel teplárny, Ing. Jan Skřivánek, a pokračoval: „Realizace je letos z větší části možná za provozu kotle. Očekávám pouze letní odstávku standardního rozsahu, případně nutné menší odstávky potřebné pro připojení zařízení. Celý projekt bychom rádi ukončili na podzim letošního roku.“

Spalovaného uhlí ubývá: vlevo je patrný větší objem skládkované biomasy (dřevní štěpky) oproti hnědému uhlí (vpravo)

Výstavba nosné konstrukce zásobníku biomasy u nové investice „Navýšení spoluspalování biomasy na kotli K6“

Pohled do vnitřní části kotelny kotle K6: aktuálně vybudované prostupy do kotle K6 pro novou trasu biomasy


Může vás také zajímat:

Publikováno dne 28. 6. 2021

Předchozí novinka Všechny novinky Následující novinka Všechny novinky


Plzeňská teplárenská, a.s.
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Recepce: 377 180 111
Zelená linka: 800 505 505

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt